quảng bá thương hiệu

Những lưu ý khi muốn nhân viên mặc đồng phục

Những lưu ý khi muốn nhân viên mặc đồng phục

Nhân viên chỉ thấy tự hào khi mặc đồng phục khi họ tự hào về công ty. Do vậy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết và.. của nhân viên với công ty là điều quan