Nylon

5 loại vải sử dụng nhiều nhất để may đồng phục học sinh

5 loại vải sử dụng nhiều nhất để may đồng phục học sinh

Khi may đồng phục học sinh thì sự thoải mái khi mặc và không gây kích ứng da cho trẻ là điều nên được ưu tiên hàng đầu. Sau đó bạn cũng nên chú yếu đến 2 yếu tố là