đồng phục cơ quan

Tư vấn khi làm đồng phục

Tư vấn khi làm đồng phục

Vị trí đặt của logo trên đồng phục, Nếu bạn có ý định đặt logo nhỏ trước ngực, bên tay: In hay thêu đều được nhưng thêu sẽ sang trọng hơn. Kích thước lớn như logo lớn sau lưng hoặc