đặt may bảo hộ lao động

Kinh nghiệm khi đặt may bảo hộ lao động

Kinh nghiệm khi đặt may bảo hộ lao động

Đối với môi trường làm việc thông thường thì có thể dùng vải kaki, cotton hay là vải bay… Nếu với những môi trường khắc nghiệt hơn và nguy hiểm hơn thì có thể dùng vải chuyên dụng như vải