chi phí

Cách giảm chi phí khi may đồng phục

Cách giảm chi phí khi may đồng phục

Bằng bí quyết không xem nhẹ vào các nhân tố sau: chất liệu rẻ, nguyên tố số điện thoại và trang web của công ty và dáng bộ đơn giản, chiến lược đặt may ngay lập tức và chọn cơ